How can I help you?

(0 / 1000)

* We're trying to respond within 24 hours.

프로필 사진

Greeting

Ha
Date20-10-20 23:50 View77. Comments1.

본문

Xin chào , tôi tên vũ thu hà .tôi học tiếng Hàn vì tôi thích tiếng Hàn

Comments

프로필 사진
도우미

Chào mừng đến với EL KOREAN.
Tôi hy vọng bạn tìm được một người thầy tốt cho bạn.

닫기

To become a teacher

세계 곳곳에 한국어에 관심있는 학습자를 돕고 수익도 얻는 한국어의 선구자가 되실 선생님을 기다리고 있습니다.
[접수 이메일]
support@elkorean.kr

[이메일 형식]
강사 지원 제목으로 메일을 보내주세요. 경력과 자기소개서, 연락처를 적어 보내주시면 검토 후에 엘코리안에서 연락드리겠습니다.
수업신청